De trein van logica op Gods rails - Abel-Tasos Gkiouzelis - Email: gkiouz.abel@gmail.com - Ask anything! - Als u om het even welke vragen hebt, gelieve te voelen vrij om me te contacteren…!

vrijdag 13 september 2019

Bestaat God? Is er bewijs voor het bestaan van God?


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXYBestaat God? Is er bewijs voor het bestaan van God?

Bestaat God? Ik vind het interessant dat er zo veel aandacht wordt geschonken aan dit debat. De laatste opiniepeilingen vertellen ons dat vandaag de dag meer dan 90% van alle mensen in de wereld gelooft in het bestaan van God of de een of andere hogere macht. En toch wordt de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat God werkelijk bestaat op de schouders geplaatst van de mensen die geloven dat Hij bestaat. Wat mij betreft zou dit juist andersom moeten zijn.

Maar, het bestaan van God kan noch bewezen noch weerlegd worden. De Bijbel zegt zelfs dat we het bestaan van God in geloof moeten aanvaarden: “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond” (Hebreeën 11:6). God zou natuurlijk gewoon kunnen verschijnen en de hele wereld laten zien dat Hij bestaat. Maar als Hij dat zou doen, dan zou er geen reden zijn om in Hem te geloven. “Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’” (Johannes 20:29)

Maar dat betekent niet dat er geen bewijs bestaat voor het bestaan van God. De Bijbel verkondigt: “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal” (Psalm 19:2-4). Naar de sterren kijken, de uitgestrektheid van het universum begrijpen, de wonderen van de natuur observeren, de schoonheid van de zonsondergang aanschouwen; al die dingen duiden op een Schepper God. En als deze dingen nog niet genoeg zijn, dan is er ook nog het bewijs voor God in onze eigen harten. Prediker 3:11 vertelt ons: “Ook heeft Hij de eeuw [de eeuwigheid] in hun hart gelegd…” Er is iets diep in ons innerlijke wezen dat herkent dat er iets bestaat buiten dit leven en buiten deze wereld. We kunnen deze kennis weliswaar intellectueel ontkennen, maar Gods aanwezigheid blijft in ons en door ons bestaan. Ondanks dit alles waarschuwt de Bijbel ons dat sommigen het bestaan van God nog steeds zullen ontkennen: “Dwazen denken: ‘Er is geen God.’” (Psalm 14:1). Omdat meer dan 98% van alle mensen door de geschiedenis heen, in alle culturen, in alle beschavingen, op alle continenten gelooft in het bestaan van een soort God moet er wel iets of iemand zijn die dit geloof veroorzaakt.

Naast de Bijbelse argumenten voor Gods bestaan zijn er ook logische argumenten. Ten eerste is er het ontologische argument. De meest populaire vorm van het ontologische argument gebruikt in beginsel

woensdag 26 juni 2019

God had de controle over de wereld van de mens – aan henzelf toevertrouwd. Maar de mens koos ervoor om door de wereld


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXYVader John Meyendorff:

God had de controle over de wereld van de mens – aan henzelf toevertrouwd. Maar de mens koos ervoor om door de wereld te worden beheerst en daardoor verloor de mens zijn vrijheid, het “beeld en gelijkenis aan God”.

Hij werd vervolgens onderworpen aan de kosmische vastberadenheid, welke hem zijn “passies” bezorgden en waarin de ultieme macht tot de dood toebehoort.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

zondag 26 mei 2019

Het bewijs voor de opstanding van Jezus is overweldigend


TEXTS - ORTHODOXYHet bewijs voor de opstanding van Jezus is overweldigend

Het bewijs voor de opstanding van Jezus is overweldigend. Ten eerste waren er meer dan vijfhonderd ooggetuigen van de herrezen Christus! Dat is een hoop ooggetuigen. Vijfhonderd stemmen kunnen niet genegeerd worden. Er is ook de zaak van de lege graftombe; de vijanden van Jezus hadden makkelijk alle roddel over zijn opstanding kunnen stoppen als zij Zijn dode, ontbindende lichaam hadden laten zien. Maar er was geen dood lichaam óm te laten zien! De graftombe was leeg! Zouden de discipelen zijn lichaam hebben gestolen? Onwaarschijnlijk. Om te voorkomen dat zoiets zou gebeuren was Jezus’ graftombe zwaar bewaakt door gewapende soldaten. Daarbij komt nog dat zijn trouwste volgelingen al bij zijn arrestatie en kruisiging in angst op de vlucht geslagen waren. Laat staan dat dit samengeraapte groepje van bange vissers hard tegen hard zouden zijn gegaan tegen getrainde professionele soldaten. Het is een simpel feit dat de opstanding van Jezus niet weerlegd kan worden.

Bron:

BIBLICAL ANSWERS

vrijdag 24 mei 2019

Waarom verlangt de mens naar God?


FAITHBOOK - ORTHODOXY


Waarom verlangt de mens naar God?

God zelf heeft in zijn hart het verlangen gegrift om Hem te zien.

God schiep ons uit vrije wil en belangeloze liefde.

Het hart van een liefdevol mens vloeit over van liefde. Hij wil zijn vreugde met anderen delen. Dat heeft hij van zijn Schepper. Hoewel God een mysterie is, mogen wij toch op menselijke wijze over Hem denken en kunnen wij zeggen: uit de ‘overvloed’ van zijn liefde heeft Hij ons geschapen. Hij wilde zijn eindeloze vreugde met ons delen, wij zijn geschapen uit liefde.

God heeft een verlangen in ons hart gelegd waarmee wij Hem kunnen zoeken en vinden. De H. Augustinus zegt: “U hebt ons naar u toe geschapen, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in u”. Dit verlangen naar God noemen wij Geloof.

Het hoort bij de natuur van de mens dat hij zoekt naar God. Heel zijn streven naar waarheid en geluk is uiteindelijk een zoeken naar wat hem volstrekt draagt, volstrekt bevredigt, volstrekt in dienst neemt. Een mens is pas dan helemaal zichzelf als hij God gevonden heeft. Wie de waarheid zoekt, zoekt God, of hij dat nu weet of niet.

Bron:

BIBLICAL ANSWERS

woensdag 8 mei 2019

Jezus Christus is God: “Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons” (Mattheüs 1:23)


MULTILINGUAL HOLY BIBLEJezus Christus is God:

“Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons”

(Mattheüs 1:23)

“De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: ‘God is met ons'”.

—Mattheüs 1:23

maandag 22 april 2019

Is er een argument voor het bestaan van God?


HEART QUESTIONS AND ANSWERS


Is er een argument voor het bestaan van God?

De vraag of er wel of geen sluitend bewijs is voor het bestaan van God is er een waar veel over gezegd is in de loop van de geschiedenis, waarbij er aan beide kanten zeer intelligente mensen staan. Recentelijk hebben argumenten tégen het bestaan van God een vijandige nasmaak gekregen, waarbij iedereen die het durft in God te geloven wordt uitgemaakt voor iemand die waanzinnig of onredelijk is. Karl Marx stelde dat iedereen die in God gelooft wel een geestelijke aandoening moet hebben die dat foutieve denken veroorzaakt. De psychiater Sigmund Freud schreef dat iemand die in een Schepper God gelooft waanzinnig is en alleen aan dat idee vasthoudt omwille van een “wensvervullingsfactor”, die volgens Freud een ongerechtvaardigd standpunt voortbracht. De filosoof Friedrich Nietzsche stelde bot dat geloof hetzelfde is als de waarheid niet willen weten. De stemmen van deze drie figuren uit de geschiedenis (samen met anderen) worden nu simpelweg nagepraat door een nieuwe generatie atheïsten die beweert dat geloof in God intellectueel onverantwoord is.

Is dat echt het geval? Is geloof in God een irrationele positie? Is er een logisch en redelijk argument voor het bestaan van God? Kan er, naast het verwijzen naar de Bijbel, iets positiefs gezegd worden voor het bestaan van God dat de stellingen van de oude en de nieuwe atheïsten kan ontkrachten en voldoende grond kan geven voor het geloof in een Schepper? Het antwoord is: ja, dat kan. Sterker nog, door de geldigheid van zo'n argument voor het bestaan van God te laten zien, wordt aangetoond dat de atheïstische kant van het verhaal intellectueel zwak is.

Om een argument voor het bestaan van God naar voren te brengen, moeten we beginnen met het stellen van de juiste vragen. We beginnen met de meest fundamentele vraag: "Waarom is er iets in plaats van helemaal niets?". Dit is de fundamentele vraag van het bestaan - waarom zijn we er; waarom is de aarde er; waarom is het universum er in plaats van niets? Aangaande dit punt zei een theoloog eens: "Op een bepaalde manier vraagt de mens niet naar God; zijn eigen bestaan stelt de vraag naar God".

Bij het overwegen van deze vraag, zijn er vier antwoorden te bedenken die uitkomst kunnen bieden:

1. De realiteit is een illusie.
2. De realiteit is/was geschapen door zichzelf.
3. De realiteit bestaat vanuit zichzelf (eeuwig).
4. De realiteit is gemaakt door iets dat vanuit zichzelf bestaat.

Dus, wat is de meest aannemelijke oplossing? Laten we beginnen bij het idee dat de realiteit simpelweg een illusie is: iets dat een aantal Oosterse religies geloven. Deze optie is eeuwen geleden al doorgestreept door de filosoof Rene Descartes die bekend staat om zijn uitspraak: "Ik denk, dus ik ben". Descartes, een wiskundige, stelde dat als hij nadenkt, hij ook moet "zijn". Met andere woorden: "Ik denk, dus ik ben geen illusie". Illusies hebben iets nodig dat de illusie kan ervaren, en zonder dat kun je je eigen bestaan niet in twijfel trekken zonder je eigen bestaan te bewijzen: het is een zelfvernietigend argument. Dus de mogelijkheid dat de realiteit een illusie is, is geëlimineerd.

Vervolgens is er de optie dat de realiteit zichzelf gemaakt heeft. Wanneer we de filosofie bestuderen, leren we over "analytisch onjuiste" stellingen, wat betekent dat ze per definitie niet kloppen. De mogelijkheid dat de werkelijkheid zichzelf gemaakt heeft, is zo'n analytisch foutieve stelling vanwege de simpele reden dat iets niet eerder dan zichzelf kan bestaan. Als jij jezelf gemaakt hebt, dan moet je bestaan hebben voordat jij jezelf maakte, maar dat kan natuurlijk niet. In de evolutie wordt dit soms "spontane generatie" genoemd - iets dat van niets komt - een stelling die maar weinig redelijke mensen durven te verdedigen, simpelweg vanwege het feit dat er niet iets vanuit niets kan

Is God echt? Hoe kan ik zeker weten dat God echt is?


NETHERLANDS OF MY HEART


Is God echt? Hoe kan ik zeker weten dat God echt is?

We weten dat God echt is, omdat Hij zichzelf op drie manieren aan ons heeft geopenbaard: in de schepping, in Zijn Woord, en in Zijn Zoon, Jezus Christus. Het meest fundamentele bewijs dat God bestaat is gewoonweg wat Hij gemaakt heeft. “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor ze te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20). “De hemel verhaalt van God majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen” (Psalm 19:1).

Als ik een polshorloge in het midden van een veld zou vinden, zou ik niet aannemen dat het gewoon uit het niets is “verschenen” of dat het altijd al bestaan had. Gebaseerd op de kenmerken van het horloge, zou ik aannemen dat het een ontwerper had. Maar ik zie een veel groter ontwerp en precisiewerk in de wereld om ons heen. Onze tijdrekening is niet gebaseerd op polshorloges, maar op Gods handwerk – de regelmatige wenteling van de aarde (en de radioactieve eigenschappen van het cesium-133 atoom). Het heelal is een prachtig ontworpen systeem, en dat getuigt van een prachtige Ontwerper.

Als ik een gecodeerde boodschap zou vinden, zou ik een expert inschakelen om mij te helpen om de code te ontcijferen. Ik zou daarbij aannemen dat de boodschap afkomstig zou zijn van een intelligente verzender, iemand die de code geschreven had. Hoe complex is de DNA-code die wij bij ons dragen in elke cel van ons lichaam? Duidt deze complexiteit en het doel van DNA niet op een Intelligente Schrijver van de code?

God heeft niet alleen een ingewikkelde en fijn afgestemde materiële wereld gemaakt, Hij heeft ook in het hart van elk mens een besef van de eeuwigheid geplant (Prediker 3:11). De mensheid heeft een aangeboren besef dat er het leven meer is dan alleen de dingen die gezien kunnen worden; dat er een bestaan is dat hoger is dan deze aardse routine. Ons besef van de eeuwigheid manifesteert zichzelf op tenminste twee manieren: het maken van wetten en aanbidding.

Door de geschiedenis heen heeft elke beschaving belang gehecht aan bepaalde morele wetten, die van

Websites - OrthodoxieWebsites - Orthodoxie

ORTHODOX CHRISTIANITY – MULTILINGUAL ORTHODOXY – EASTERN ORTHODOX CHURCH – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ​SIMBAHANG ORTODOKSO NG SILANGAN – 东正教在中国 – ORTODOXIA – 日本正教会 – ORTODOSSIA – อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ – ORTHODOXIE – 동방 정교회 – PRAWOSŁAWIE – ORTHODOXE KERK -​​ නැගෙනහිර ඕර්තඩොක්ස් සභාව​ – ​СРЦЕ ПРАВОСЛАВНО – BISERICA ORTODOXĂ –​ ​GEREJA ORTODOKS – ORTODOKSI – ПРАВОСЛАВИЕ – ORTODOKSE KIRKE – CHÍNH THỐNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG​ – ​EAGLAIS CHEARTCHREIDMHEACH​ – ​ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ​​ – Abel-Tasos Gkiouzelis – http://gkiouzelis.wordpress.com - http://gkiouzelis.blogspot.com – Email: gkiouz.abel@gmail.com – Feel free to email me…!

⊰¸¸.•**••.¸╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*••.¸╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*

EASTERN ORTHODOX CHURCH – MULTILINGUAL ORTHODOXY╰⊰¸¸.•¨* 
Abel-Tasos Gkiouzelis – http://gkiouzelis.wordpress.com – ​http://gkiouzelis.blogspot.com - ​Email: gkiouz.abel@gmail.com – ​Ask anything! ​Feel free to email me…!​​ I wish you always have the smile of God in your heart…! May to be always near Holy Confession!

⊰¸¸.•**••.¸╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*••.¸╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*


⊰¸¸.•**••.¸╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*••.╰⊰¸¸.•¨*••.¸╰⊰¸¸.•¨*

♫•(¯`v´¯) ¸.•*¨*
◦.(¯`:☼:´¯)
..✿.(.^.)•.¸¸.•`•.¸¸✿
✩¸ ¸.•¨ ​

BLOEMEN UIT DE HEMEL (Dutch etc.)
Orthodoxe Kerk – Christendom

ATHEÏSME - ANTWOORDEN (Dutch)

HEILIGEN V/D DAG – ORTHODOXE KERK (Dutch)

NEDERLANDSE WEBSITES - ORTHODOXIE (Dutch)
Orthodox Holland

NEDERLAND VAN MIJN HART - NETHERLANDS OF MY HEART (Dutch etc.)
ORTHODOXIE - Orthodox Netherlands

ABEL-TASOS GKIOUZELIS
My Heart Sites

ABEL-TASOS GKIOUZELIS: MY HEART SITES

ABEL-TASOS GKIOUZELIS

YOU TUBE​​ - Orthodox Heart Videos​

TWITTER

ORTHODOX HEART SITES 

MULTILINGUAL CHRISTIANITY - ORTHODOXY 

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (Greek)

COMING HOME - ORTHODOXY 

EASTERN ORTHODOX CHURCH (English)

FAITH BOOK - ORTHODOXY

TEXTS - ORTHODOXY

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Greek)

EX 2X2 LETTERS FROM GREECE

MULTILINGUAL HOLY BIBLE

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

GOD & SCIENCE - ORTHODOXY

PRAYER OF YOUR HEART

HOLY BIBLE - ORTHODOXY (English)

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (Greek)

PROTESTANTS MET ORTHODOXY
Conversions to Orthodoxy

DANMARK I MIT HJERTE - DENMARK OF MY HEART (Danish etc.)
ORTODOKSE KIRKE - Orthodox Denmark

ATHEISM - ANSWERS

QUESTIONS & ANSWERS - ORTHODOXY 
Faith & Logic - Q&A - The train of logic on God's rails

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (Greek)
Q&A - Πίστη & Λογική - Το τραίνο της λογικής στις ράγες του Θεού

SAINT JOHN OF DAMASCUS (English)

HOLY ANGELS OF YOUR HEART

EXPERIENCES DURING THE DIVINE LITURGY

FOOL FOR CHRIST - FULL OF CHRIST
Saints: Fools-for-Christ

BLACK & WHITE - ORTHODOXY

HAVE FAITH - ORTHODOXY

SAINT JEAN DAMASCÈNE (French)

HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

WALKING BY THE SEA - ORTHODOXY 

ORTHODOX HEART 
Orthodox Videos

ORTHODOXY IS LOVE

すべての瞬間日本は私の心の中にあります - 日本正教会
ALL THE MOMENTS JAPAN IS IN MY HEART – ORTHODOXY (Japanese etc.)
Orthodox Japan

THE SMILE OF GOD IN YOUR HEART

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

HOLY VIRGIN MARY, MOTHER OF GOD

SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS

ARGENTINA DE MI CORAZÓN - ARGENTINA OF MY HEART (Spanish etc.)
ORTHODOXIA - Orthodox Argentina

ประเทศไทยในใจฉัน - อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
THAILAND OF MY HEART
EASTERN ORTHODOX CHURCH (Thai etc.)
Orthodox Thailand - Η Ορθοδοξία στην Ταϊλάνδη

POLSKA MOJEGO SERCA - POLAND OF MY HEART (Polish etc.)
PRAWOSŁAWIE - Orthodox Poland

我的心臟台灣和香港
TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART (Chinese​, etc.​)
东正教在中国
台灣基督東正教會
Orthodox Taiwan & Hong Kong

WASHINGTON OF MY HEART 
Orthodox Washington

나는 한국을 사랑한다 KOREA OF MY HEART (Korean​ etc.​)
동방 정교회 Orthodox Korea

ශ්‍රී ලංකා – නැගෙනහිර ඕර්තඩොක්ස් සභාව 
SRI LANKA OF MY HEART (Sinhala etc.)
Orthodox Sri Lanka

PILIPINAS NG AKING PUSO - PHILIPPINES OF MY HEART (Filippo​ etc.​)
SIMBAHANG ORTODOKSO NG SILANGAN
Orthodox Philippines

ROMÂNIA INIMII MELE - ROMANIA OF MY HEART (Romanian etc.)
BISERICA ORTODOXĂ
Orthodox Romania

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ (Greek)

ANIMALS OF MY HEART
Animals & Orthodoxy

DEUTSCH ORTHODOXE WEBSEITEN (German)

한국의 KOREAN ORTHODOX SITES (Korean)

中国的 CHINESE ORTHODOX SITES (Chinese)

NEW YORK OF MY HEART
Orthodox New York

СРБИЈА ТВОГ СРЦА - SERBIA OF YOUR HEART (Serbian, etc.)
СРЦЕ ПРАВОСЛАВНО - Orthodox Serbia

ԵՍ ԻՄ ԱՆՈՒՇ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ - I LOVE MY SWEET ARMENIA (Armenian, etc.)
ARMENIA OF MY HEART
ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ - Orthodox Armenia

PORTUGAL DO MEU CORAÇÃO - PORTUGAL OF MY HEART​​ (​Portuguese​,​ ​etc.)​
IGREJA ORTODOXA - Orthodox Portugal

CATECISMO - IGLESIA ORTODOXA (Spanish)

ΚΑΤΗΧΗΧΗ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ (Greek)

CATECHISM - ORTHODOX CHRISTIANITY (English)

NEW ZEALAND OF MY HEART
​Orthodox New Zealand

DIVINE LITURGIE ORTHODOXE (French​)

ÉIRE MO CHROÍ - IRELAND OF MY HEART (Irish​, etc.​)
EAGLAIS CHEARTCHREIDMHEACH 
Orthodox Ireland

NORGE AV MITTE HJERTE - NORWAY OF MY HEART (Norwegian​, etc.​)
ORTODOKSE KIRKE I NORGE
Orthodox Norway

日本正教会 ORTHODOX CHURCH IN JAPAN (Japanese)

CANADA OF MY HEART
Orthodox Canada

ST JOHN MAXIMOVITCH OF SAN FRANCISCO, CA, USA

WHAT ABOUT YOGA

IRELAND & BRITISH ISLES
Orthodoxy

HAWAII OF MY HEART
Orthodox Hawaii

ITALIA DEL MIO CUORE - ITALY OF MY HEART (Italian​,​​ etc.​)
ORTODOSSIA - Orthodox Italy

РОССИЯ МОЕГО СЕРДЦА - RUSSIA OF MY HEART (Russian​,​​ etc.​)
ПРАВОСЛАВИЕ - Orthodox Russia

წმიდა ნინო და საქართველო ჩემს გულს 
SAINT NINA & GEORGIA OF MY HEART (Georgian​,​​ etc.​)
მართლმადიდებლური რწმენის შესახებ
Orthodox Georgia

USA OF MY HEART
Orthodox USA

ORTHODOX SAINT VALENTINE

ROMAN CATHOLIC​S​ MET ORTHODOXY

ATHEISTS MET ORTHODOXY

VIỆT NAM CỦA TRÁI TIM TÔI - VIETNAM OF MY HEART (Vietnamese​ etc.​)
CHÍNH THỐNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG​
Orthodox Vietnam

GREAT BRITAIN OF MY HEART
Orthodox Great Britain

VIDEOS OF MY HEART
Orthodox Videos

NATIVE AMERICANS MET ORTHODOXY

私は日本が大好きです I LOVE JAPAN - ORTHODOXY 日本正教会 (Japanese etc.)
日本正教会 Orthodox Japan

ENGLISH ORTHODOX SITES (English)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (Greek)

HEART QUESTIONS AND ANSWERS
Orthodox Q&A

HIPPIES MET ORTHODOXY

LATIN AMERICA OF MY HEART (Spanish​,​​ etc.​)
ORTODOXIA - Orthodox Latin America

AMERICA OF MY HEART
Orthodox America

AFRICA OF MY HEART (Afrikaans​, Swahili,​​ etc.​)
Orthodox Africa

ARIZONA OF MY HEART
Orthodox Arizona

EDELWEISS MEINES HERZENS - EDELWEISS OF MY HEART (German​, etc.​)
ORTHODOXIE 
Orthodox Germany, Switzerland & Austria

FRANCE DE MON CŒUR  - FRANCE OF MY HEART (French​,​​ etc.​)
ÉGLISE ORTHODOXE

SAINTS OF MY HEART

ALASKA OF MY HEART
Orthodox Alaska

ΑΘΕΪΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Greek)

SCHISMATICS RETURN TO CHURCH

ÉGLISE ORTHODOXE (French)

东正教在中国 ORTHODOX CHURCH IN CHINA (Chinese)

ORTHODOXE KIRCHEN (German)

동방 정교회 ORTHODOX CHURCH IN KOREA (Korean)

日本人 JAPANESE ORTHODOX SITES (Japanese etc.) 日本正教会

CALIFORNIA OF MY HEART
Orthodox California

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (Greek)

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΚΕΛΤΩΝ ΑΓΙΩΝ & ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (Greek)

SAINTS BOOK - ORTHODOXY (English)

SAINT JOHN CHRYSOSTOM QUOTES

地球上の天国 – 日本 – 正教会 HEAVEN ON EARTH – JAPAN – ORTHODOX CHURCH (Japanese etc.)

Poetic Collection “Leaves…”
Poems of Abel-Tasos Gkiouzelis (English)

Ποιητική Συλλογή «Φύλλα…»
Ποιήματα του Άβελ-Τάσου Γκιουζέλη (Ελληνικά)

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ (Greek)

SAINT BASIL THE GREAT – QUOTES

SITES ORTHODOXES EN FRANCAIS (French)

maandag 1 april 2019

Het kwaad kwam niet door de wil van God in de wereld


WALKING BY THE SEA - ORTHODOXYHet kwaad kwam niet door de wil van God in de wereld

Bisschop Hilarion Alfeyev te gebruiken:

“Het kwaad kwam niet door de wil van God in de wereld, maar door toedoen van de mens die de duivelse misleiding verkoos boven het goddelijk gebod. Van generatie op generatie valt het menselijk ras met dezelfde fout van Adam in herhaling en wordt door valse waarden bedrogen en zijn degenen die het ware geloof in God en de waarheid in Hem veronachtzamen“.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS